รายชื่อนายกรัฐมนตรีไทย เรียงลำดับตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง


1 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรีของไทย

สมัยที่ 1: 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
สมัยที่ 2: 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
สมัยที่ 3: 8 เมษายน พ.ศ. 2491 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
สมัยที่ 4: 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
สมัยที่ 5: 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
สมัยที่ 6: 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
สมัยที่ 7: 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
สมัยที่ 8: 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 – 16 กันยายน พ.ศ. 2500 15 ปี 25 วัน


2 จอมพลถนอม กิตติขจร

จอมพลถนอม กิตติขจร

สมัยที่ 1: 1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
สมัยที่ 2: 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
สมัยที่ 3: 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สมัยที่ 4: 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
สมัยที่ 5: 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 9 ปี 205 วัน


3 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

สมัยที่ 1: 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 30 เมษายน พ.ศ. 2526
สมัยที่ 2: 30 เมษายน พ.ศ. 2526 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
สมัยที่ 3: 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 8 ปี 154 วัน


4 ชวน หลีกภัย

ชวน หลีกภัย

สมัยที่ 1: 23 กันยายน พ.ศ. 2535 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
สมัยที่ 2: 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 6 ปี 20 วัน


5 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

สมัยที่ 1: 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สมัยที่ 2: 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 5 ปี 245 วัน


6 ทักษิณ ชินวัตร

ทักษิณ ชินวัตร

สมัยที่ 1: 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
สมัยที่ 2: 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 – 19 กันยายน พ.ศ. 2549 5 ปี 222 วัน


7 พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)

พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)

สมัยที่ 1: 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
สมัยที่ 2: 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 – 22 กันยายน พ.ศ. 2477
สมัยที่ 3: 22 กันยายน พ.ศ. 2477 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
สมัยที่ 4: 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
สมัยที่ 5: 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 5 ปี 178 วัน


8 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สมัยที่ 1: 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 4 ปี 302 วัน

สฤษดิ์ ธนะรัชต์


9 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สมัยที่ 1: 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 2 ปี 275 วัน

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร


10 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมัยที่ 1: 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 2 ปี 231 วัน

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ


11 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ สมัยที่ 1: 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
สมัยที่ 2: 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 2 ปี 203 วัน

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ


12 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ สมัยที่ 1: 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
สมัยที่ 2: 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 2 ปี 113 วัน

พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์


13 พันตรีควง อภัยวงศ์ สมัยที่ 1: 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
สมัยที่ 2: 31 มกราคม พ.ศ. 2489 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
สมัยที่ 3: 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
สมัยที่ 4: 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 – 8 เมษายน พ.ศ. 2491 1 ปี 232 วัน

พันตรีควง อภัยวงศ์


14 อานันท์ ปันยารชุน สมัยที่ 1: 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 7 เมษายน พ.ศ. 2535
สมัยที่ 2: 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 23 กันยายน พ.ศ. 2535 1 ปี 141 วัน


15 บรรหาร ศิลปอาชา สมัยที่ 1: 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 1 ปี 135 วัน

บรรหาร ศิลปอาชา


16 สัญญา ธรรมศักดิ์ สมัยที่ 1: 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 1 ปี 124 วัน

สัญญา ธรรมศักดิ์


17 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ สมัยที่ 1: 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 29 มกราคม พ.ศ. 2551 1 ปี 120 วัน

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์


18 พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ สมัยที่ 1: 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
สมัยที่ 2: 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 1 ปี 77 วัน

พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์


19 พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช สมัยที่ 1: 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 – 20 เมษายน พ.ศ. 2519 1 ปี 37 วัน


20 ธานินทร์ กรัยวิเชียร สมัยที่ 1: 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 1 ปี 12 วัน

ธานินทร์ กรัยวิเชียร


21 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) สมัยที่ 1: 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2475
สมัยที่ 2: 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 – 1 เมษายน พ.ศ. 2476
สมัยที่ 3: 1 เมษายน พ.ศ. 2476 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 358 วัน

นายกคนแรก


22 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ สมัยที่ 1: 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 349 วัน

ชวลิต ยงใจยุทธ


23 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช สมัยที่ 1: 17 กันยายน พ.ศ. 2488 – 31 มกราคม พ.ศ. 2489
สมัยที่ 2: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
สมัยที่ 3: 20 เมษายน พ.ศ. 2519 – 23 กันยายน พ.ศ. 2519
สมัยที่ 4: 25 กันยายน พ.ศ. 2519 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 332 วัน


24 สมัคร สุนทรเวช สมัยที่ 1: 29 มกราคม พ.ศ. 2551 – 9 กันยายน พ.ศ. 2551 224 วัน

สมัคร สุนทรเวช


25 ปรีดี พนมยงค์ สมัยที่ 1: 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489
สมัยที่ 2: 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
สมัยที่ 3: 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 152 วัน

ปรีดี พนมยงค์


26 พจน์ สารสิน สมัยที่ 1: 21 กันยายน พ.ศ. 2500 – 1 มกราคม พ.ศ. 2501 102 วัน

พจน์ สารสิน


27 สมชาย วงศ์สวัสดิ์ สมัยที่ 1: 18 กันยายน พ.ศ. 2551 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 75 วัน

สมชาย วงศ์สวัสดิ์


28 พลเอกสุจินดา คราประยูร สมัยที่ 1: 7 เมษายน พ.ศ. 2535 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 47 วัน

พลเอกสุจินดา คราประยูร


29 ทวี บุณยเกตุ สมัยที่ 1: 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 – 17 กันยายน พ.ศ. 2488 17 วัน

ทวี บุณยเกตุ

แหล่งที่มา

https://th.wikipedia.org/

ในบทความของ ต่อไป จะมีการลงรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาการดำรงดำแหน่ง และเหตุการณ์ สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการดำรงตำแหน่ง ของนายกรัฐมนตรีคนต่างๆ

เรียบเรียงโดย ufabet168