เมื่อวันที่ 11 ก.พ. คริสต์ศักราช 1929 นครรัฐวาติกันและอิตาลีได้เซ็นชื่อข้อสัญญาเห็นด้วยสถานะของนครรัฐวาว่ากล่าวกันเป็นเมืองเอกราชมีอำนาจอธิปไตยของตัวเอง ตั้งแต่ คริสต์ศักราช 1960 นครรัฐวาติกันได้รับการจารึกให้เป็นดินแดนที่จะต้องได้รับการปกป้องรักษาไว้เป็นพิเศษในเหตุการณ์ที่มีความขัดแย้งทางอาวุธ (International Register of Cultural Works under Special Protection in Case of Armed Conflict) เนื่องจากว่าเป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมของโลก มีหอสมุดอันเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 (the Apostolic Library of the Vatican)

ถัดมา ในศตวรรษที่ 15 ได้มีการก่อตั้งหอจดหมายเหตุนครรัฐวาติกัน (Secret Archive of the Vatican) พิพิธภัณฑสถานวาติกัน โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ และมีสำนักพิมพ์ของตนเองชื่อ the Vatican Polyglot Press ซึ่งเป็นที่จัดพิมพ์ผลงานภาษาต่างๆและลงหนังสือพิมพ์รายวัน Observatore Romano ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ คริสต์ศักราช 1861 และตั้งแต่ คริสต์ศักราช 1931 นครรัฐวาว่ากล่าวกันได้ก่อตั้งสถานีวิทยุ ถ่ายทอดเสียงภาษาต่างๆถึง 30 ภาษา ปัจจุบันนี้ นครรัฐวาติกันมีสถานีวิทยุ 3 สถานี สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ 1 สถานี

รูปแบบการปกครองของรัฐวาติกัน

สมเด็จพระสันตะปาปา
สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประสิทธิภาพสูงสุดอีกทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร รวมทั้งตุลาการ สมเด็จพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันนี้เป็นสมเด็จพระสันตะปาปา Benedict ที่ 16 เป็นชาวเยอรมันมีชื่อเดิมว่า Joseph Ratzinger พระชนมายุ 78 พรรษา ทรงได้รับลงคะแนนเสียงช่วงวันที่ 19 ม.ย. คริสต์ศักราช 2005 โดยที่ประชุมที่ปรึกษาของสมเด็จพระสันตะปาปา ซึ่งมีสมเด็จพระราชาคณะชั้น Cardinal (College of Cardinals) ซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเฉพาะสมเด็จพระราชาคณะชั้น Cardinal ที่มีอายุน้อยกว่า 80 ปีแค่นั้น สมเด็จพระสันตะปาปาที่ทรงได้รับเลือกตั้งแล้วจะอยู่ในตำแหน่งไปจนกระทั่งตลอดพระชนม์ชีพ สมเด็จพระสันตปาปา Benedict ที่ 16 ทรงเข้าพิธีการเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน คริสต์ศักราช 2005

การบริหารศาสนจักร
การบริหารศาสนจักรเป็นหน้าที่ของ the Roman Curia หรือที่ทำการบริหารศาสนจักรศูนย์กลาง ซึ่งมักเรียกในภาษาอังกฤษว่า Holy See หรือ Apostolic See มีหน่วยงานหลักเป็น สำนักเลขาธิการแห่งรัฐ (Secretariat of State) รับผิดชอบการบริหารประเทศ โดยมีพระคาร์ดินัลผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการแห่งรัฐ (Secretary of State) เป็นหัวหน้า (เทียบเท่านายกรัฐมนตรี) มีบทบาทรับผิดชอบธุรกิจด้านการเมืองและการทูตของนครรัฐวาติกัน

สนับสนุนการจัดทำโดย เว็บพนันออนไลน์ w88เว็บพนันที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในไทย