เผด็จการนี้เกิดขึ้นในประเทศอิตาลีระยะหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง รวมทั้งถัดมาได้ผสานกับขบวนการด้านการเมืองในประเทศเยอรมนี นั่นเป็น ขบวนการนาซี ซึ่งแนวคิดและอุดมการณ์ทั้งของลัทธิฟาสซิสต์และนาซีมีความคล้ายกันมาก พอจะสรุปได้ดังนี้

1.เชื่อในความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์ มั่นใจว่าชายมีคุณลักษณะเหนือหญิง ทหารมีคุณลักษณะเหนือประชาชน หัวหน้ามีสมบัติเหนือพลเมือง เพราะฉะนั้นพลเมืองจำต้องเชื่อผู้นำ และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำโดยเข้มงวด
2.เน้นย้ำความสำคัญของรัฐ โดยเห็นว่ารัฐเป็นที่มาของชีวิตของพลเมืองทุกคน นอกนั้นเผด็จการลัทธิฟาสซิสต์ยังมั่นใจว่าเมืองเป็นเหมือนสิ่งที่มีชีวิตเช่นเดียวกับคน พูดอีกนัยหนึ่ง ต้องการชื่อเสียง มีการเจริญวัย และมีการบริหารร่างกายเพื่อพลานามัยที่บริบูรณ์ รัฐจะเจริญเติบโตได้ก็โดยทำการรบจักรวรรคินิยม หรือ การรบพุ่งกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศอื่นๆเพื่อผนวกอาณาจักรให้กว้างใหญ่โต การเข้าสู่การทำศึกนั้นเหล่านี้ถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีอย่างหนึ่งด้วย
3.ถือมั่นในหลักผู้นำ เวลาที่เมืองปฏิบัติหน้าที่เสมือนกลไกที่สำคัญสำหรับการบังคับใช้ ความศรัทธาของลัทธิฟาสซิสต์รัฐจะดำเนินไปได้ก็โดยอาศัยหลักหัวหน้า เผด็จการลัทธิฟาสซิสต์นั้นอ้างถึงว่าพลเมืองทุกคนจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การนำของหัวหน้าที่มีอำนาจเด็ดขาดสูงสุดแต่เพียงผู้เดียว แบบนี้เพราะหัวหน้าสูงสุดนี้จะเป็นคนเดียวซึ่งสามารถแปลงจุดหมายของประชาชนได้อย่างแม่นยำ
4.ย้ำในความรักประเทศหรือชาตินิยมอย่างรุนแรง เผด็จการลัทธิฟาสซิสต์นั้นจัดว่าชาติเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำประชาชนไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนไม่มีอันตราย โดยเหตุนี้สมาชิกของสังคมลัทธิฟาสซิสต์จำเป็นต้องจงรัก รวมทั้งอุทิศทุกอย่างเพื่อรัฐหรือชาติ
5.ไม่เชื่อว่าประชาชนเป็นคนที่มีเหตุมีผล แต่ว่ามั่นใจว่าการที่จะจูงใจให้ประชาชนร่วมทำกิจกรรมใดๆก็ตามนั้น จะต้องใช้การอบรม จูงใจ สร้างสถานการณ์ทางอารมณ์ให้เกิดขึ้น
เชื่อในหลักเชื้อชาตินิยม เผด็จการนาซีจะให้ความสำคัญกับแนวทางนี้มากกว่าลัทธิฟาสซิสต์ พวกนี้

เผด็จการลัทธิฟาสซิสต์

6.มั่นใจว่ามนุษย์แต่ละเชื้อสายมีความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกัน โดยมั่นใจว่าชาวอารยันเป็นเชื้อชาติที่ยอดเยี่ยม เหล่านี้มีความสามารถรวมทั้งมีอำนาจพิเศษ มีความแข็งแกร่ง จึงควรที่จะเป็นผู้นำ และปกครองประเทศต่างๆทั้งโลก
7.เชื่อในการใช้ความรุนแรงร้ายแรง เผด็จการลัทธิฟาสซิสต์นั้นจะแบ่งคนภายในสังคมออกเป็น 2 พวกหมายถึงมิตรกับศัตรู และศัตรูนั้นต้องถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยเหตุดังกล่าวเผด็จการลัทธิฟาสซิสต์จึงสร้างสถาบันต่างๆขึ้นมากมาย อาทิเช่น มีค่ายกักกัน มีการล้างสมองในลักษณะต่างๆมีระบบระเบียบทรมาทรกรรม สร้างความสยองขวัญมากมาย มีตำรวจลับที่รอสอดส่องจัดแจงกับศัตรูตลอดระยะเวลา

สนับสนุนการจัดทำโดย สล็อตออนไลน์ w88เว็บสล็อตออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในไทย